چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی و امداد و نجات مشهد

شرکت پارس ارتباط افزار شما را به بازدید از جدیدترین راهکارهای جامع پارس ارتباط در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های حفاظتی، امنیتی و امداد و نجات در غرفه نماینده این شرکت در مشهد، شرکت آینده پژوهان آپادانا با مشارکت عاملیت های مجاز فروش: شرکت‌های دید برتر شرق و چشم انداز الکترونیک، در مشهد دعوت می نماید.

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 3 تا 6 مهرماه 98

زمان برگزاری نمایشگاه: ساعت 17 تا 23

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد -سالن عطار