رشد مالی هایک ویژن در سال 2018

هایک ویژن، تولیدکننده برتر راهکارها و محصولات امنیتی خلاقانه، به تازگی اعلام کرده است که در فصل سوم سال مالی جاری، مجموع درآمد عملیاتی بالغ بر 12.93 میلیارد یوآن چین داشته است که در مقایسه با سال قبل، رشدی معادل 14.58% را نشان می دهد. سود خالص سهامداران کارخانه نیز معادل 3.25 میلیارد یوآن چین، با رشدی 13.53% نسبت به سال مالی گذشته بوده است.

از ژانویه تا سپتامبر 2018، مجموع درآمد هایک ویژن 33.80 میلیارد یوآن چین بوده که رشد 21.90% نسبت به سال مالی گذشته را نشان داده است. همچنین، میزان سود خالص سهامداران کارخانه به میزان 7.40 میلیارد یوآن با رشدی معادل 20.20% نسبت به سال مالی گذشته بوده است.

فضای اقتصادی که شرکت هایک ویژن طی فصل سوم 2018 با آن مواجه بود، به دلیل کاهش رشد اقتصاد چین و تنش های تجاری برون مرزی بسیار چالش برانگیز بود.

علیرغم این عوامل، این شرکت به تداوم رشد صنعت امنیتی و تقاضا برای راهکارها و فناوری های جدید در این حوزه خوش بین بوده است. همچنین، از پیش بینی ها در مورد پیشرفت و موفقیت برای فصل چهارم سال مالی 2018 و نتایج کلی سال اطمینان کامل دارد.