ASUS MCI-10G-82599-2S

کارت Mezzanine شبکه 10GbE SFP+ OCP

کارت شبکه MCI-10G/82599-2S برای سرورهای رک سری های E8 و E9 ایسوس طراحی شده و یک راهکار فیبری از طریق ماژول های نوری SFP+LR و SFP+SR، یا یک راهکار مسی از طریق اتصال مستقیم کابل دو محوری پسیو را فراهم می سازد. گزینه چنداتصالی این کارت برای کاربردهای نیازمند فواصل و معماری شبکه گوناگون مناسب است.

 

Brand ASUS