AVS JET PA

Passive Infrared Detector QUAD PIR
  • چشمی وزنی AVS برای محیط داخلی 
  • برد حداکثر تا 15 متر
  • تشخیص تغییر دمای محیط 
  • شناسایی حیوانات خانگی تا 24 کیلوگرم 
  •  مصرف برق بسیار پایین تا حداکثر 4 میلی آمپر
Brand AVS
Viewing Angle 90° 5° witch CLI
Coverage 15m
Sensor Quad PIR
Animal Immunity 0/12/24 kg
Connection NC
Automatic Temperature Support
Antimasking N/A
Digital Motion Detection Support

همه محصولات Jet، سنسورهای دیجیتال با قابلیت جبران سازی دما هستند که در یک خانواده با طراحی مدرن قرار می گیرند و با یک عدسی فرنل کروی، دقت بالای تشخیص حرکت و تشخیص حیوانات خانگی را فراهم می سازند. ناحیه «دید بالا به پایین» نقاط کور زیر دیتکتور را از بین می برد و بنابراین حفاظت کامل از محیط را امکان پذیر می سازد. سه LED موجود (به رنگ های آبی، زرد و سبز) وضعیت دیتکتور را مشخص می سازند. سنسور الکتریکی مادون قرمز QUAD ناحیه عملیاتی را به چهار قسمت تقسیم می کند – یعنی دو برابر بیشتر از دیتکتورهای معمولی- و بدین ترتیب تشخیص تغییرات محیطی و شناسایی حیوانات خانگی با کیفیت بهتری فراهم می شود. تمام سنسورهای Jet با تعویض یک لنز تبدیل به سنسور خطی می شوند (یک دیوار فرضی به طول 15 متر و ارتفاع 2.7 متر با زاویه 5 درجه می سازند).