Mikrotik QMP

میکروتیک

quickMOUNT pro یک مبدل نصب دیواری پیشرفته برای آنتن های سکتور یا نقطه به نقطه است. این دستگاه را می توان بر روی دیوار یا بعنوان مبدل برای میله های با قطر زیاد به گیره نصب آنتن های کوچک استفاده کرد.

امکان چرخیدن آنتن در زاویه 140 درجه در سطح افقی با عمودی را فراهم می سازد. همچنین تنظیم دقیق آنتن با استفاده از مقیاس مدرج یکپارچه امکان پذیر می شود.

می توان quickMOUNT pro را با هر گونه دستگاه قابل نصب بر روی میله با مبدل فراهم شده، یا گیره نصب میکروتیک با دستگاه های با وزن کمتر از 1.5 کیلوگرم استفاده کرد.

Brand Mikrotik
Product code QMP
Features Outdoors