Mikrotik QMP-LHG

میکروتیک

quickMOUNT pro LHG یک مبدل دیواری یا میله ای پیشرفته برای آنتن های جدید LHG است.

quickMOUNT pro امکان چرخیدن آنتن در زاویه 140 درجه در سطح افقی با عمودی را فراهم می سازد. همچنین تنظیم دقیق آنتن با استفاده از مقیاس مدرج یکپارچه امکان پذیر می شود.

Brand Mikrotik
Product code QMP-LHG
Features Outdoors