ST10000NM0016

  • هارددرایو ده ترابایتی برای فراهم سازی پتابایت بیشتر در رک
  • دارای کمترین مصرف انرژی و وزن مناسب برای دیتاسنترها
  • سنسورهای محیطی دیجیتال برای اندازه گیری رطوبت، دما و فشار داخلی، برای تضمین اطمینان پذیری، عملکرد و کیفیت
  • تضمین عملکرد در رده سازمانی با 2.5 میلیون ساعت MTBF
Capacity 10TB
Interface SATA
Cache 256 mb
Interface Access Speed 6.0
Performance (RPM) 7200