ST300MM0006

  • گذر از هاردهای 2.5 اینچی کند و 10K-RPM یا هاردهای 3.5 اینچی با ظرفیت کمتر و 15K-RPM به هارددرایوهای رده اینترپرایز سریع تر، Savvio 10K.6 با عملکرد عالی
  • استفاده از تکنولوژی PowerChoice برای مدیریت مصرف انرژی سازگار با T10 به سازمان های حوزه IT کمک می کند سیستم هایی با مصرف بهینه و عملکرد مناسب طراحی کنند.
  • ویژگی Protection Information از ایجاد تغییرات غیر عمدی در دیتا محافظت می کند.
  • ظرفیت بالا و فضای اشغال شده کوچک هارددرایوها به دیتاسنترها کمک می کند همگام با رشد دیتا توسعه پیدا کنند و موقعیت دیتاسنتر را بهینه سازی کنند.
Capacity 300GB
Interface SAS
Cache 64 mb
Interface Access Speed 6.0
Performance (RPM) 10K