ST9300653SS

  • ذخیره سازی دیتا دوبرابر بیشتر از Tier 1 بدون افزودن به تعداد هارددرایوها
  • امکان استفاده از Tier 1 جهت پردازش سریع تر تراکنش ها برای کمک به افزایش درآمدزایی و بهبد رضایت مشتریان
  • کاهش پیچیدگی سیستم، طراحی OEM و هزینه های عملیاتی دیتاسنتر
  • سرعت خواندن تصادفی تا 3 درصد سریع تر و سرعت نوشتن تصادفی تا 4 درصد سریع تر در مقیاسه با نسل های قبلی
  • بهبود 21  درصدی در سرعت خواندن متوالی دیتا در مقایسه با نسل قبلی هاردها
Capacity 300GB
Interface SAS
Cache 64 mb
Interface Access Speed 6.0
Performance (RPM) 15K