با خانواده پارس ارتباط افزار بیشتر آشنا شوید

مدیریت

واحد مارکتینگ

واحد بازرگانی

واحد مالی

واحد فروش سیستم های نظارت تصویری

واحد فروش تجهیزات شبکه

واحد فروش AVS

واحد فروش QNAP

واحد فروش ASUS & ASRock

واحد فروش سازمانی

واحد توسعه بازار

واحد فنی

واحد اداری

واحد خدمات پس از فروش

واحد انبار