ضمن تشکر از حسن انتخاب شما لطفا برای دریافت کد فعال‌سازی فرم زیر را تکمیل نمایید.
پر کردن قسمت‌های ستاره دار الزامیست

برای دسترسی به سریال محصول و کد IMEI هر‌یک از روش‌های زیر قابل استفاده است:
1. ورود به منوی تنظیمات گوشی و انتخاب گزینه درباره تلفن
2. استفاده از سریال و کد درج‌شده بر روی جعبه گوشی
3. از طریق شماره‌گیری #06#*
توجه: کد سریال کالا 14 رقمی است و نیازی به ثبت ارقام بعد از / نمی باشد.