هایک ویژن و فاصله گذاری اجتماعی

فاصله گذاری اجتماعی یک موضوع داغ در مباحثات امروز به شمار می آید. در مکان هایی که ازدحام جمعیت اجتناب ناپذیر است، مانند صندوق سوپرمارکت ها و باجه فروش بلیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی، چگونگی پیروی از اصل فاصله گذاری اجتماعی مساله حیاتی و مهمی محسوب می شود. مسئولین در مکان های گوناگون قوانین و مقررات خاصی در این نواحی تعیین کرده اند که بین الزامات و مخاطرات برای شهروندان تعادل برقرار می کنند.
این راهکار از تکنولوژی های شمارشگر افراد و مدل های سه بعدی برای اندازه گیری دقیق فاصله بین افراد استفاده می کند. اندازه گیری فاصله را می توان بر اساس سناریوهای متفاوت یا تغییر قوانین دولتی تنظیم کرد.
نتیجه اندازه گیری را می توان به انواع گوناگون آلارم، مانند آژیر یا اسپیکر، متصل کرد و انتقال پیام متناسب را امکان پذیر ساخت. برای مثال، می توان از پیام صوتی «لطفا فاصله 1.5 متری را رعایت نمایید» استفاده کرد. یا در موقعیت های شدیدتر صدای یک آژیر می تواند گارد حفاظت را برای مداخله فراخوانی نماید.  

مزایای کلیدی


تشخیص دقیق فاصله اجتماعی
تشخیص دقیق فاصله بین افراد با بهره مندی از دید برجسته سه بعدی دوربین دوچشمی و الگوریتم یادگیری عمیق.

آلارم خودکار
آلارم صوتی هنگامی که دو نفر بیش از حداقل فاصله ایمن به یکدیگر نزدیک شدند، به صدا در می آید.

 


موارد کاربرد

فروشگاه ها


مراکز خرید

محیط های اداری

ویدئوهای راهکار: